10 Aralık 2017 Pazar

Medya ile Din İlişkisini Yeniden Düşünmek

Giriş
Din, arz ve arş arasında ilahi hükmün tecellisi, vahyin ışığında bir hayat nizamnamesidir ve tüm yaşam alanlarını kapsayıcıdır. Medya ise sadece bir ortam ve araçtır. Muadil bir muhakemata uygun iki alandan söz etmiyoruz. Kıyası kabil olmayan iki alandan, iki kavramsal alandan söz ediyoruz. Dinin müstakim hükmü ile aracın faydacı hükmünün aynı şey olmadığını teslim edelim öncelikle. Konumuzu da dinin değil dinsel olanın, dinle ilişkili olanın medyada görünümü/tezahürü olarak tespit edelim. Dinselin medyadaki görünümlerinden/tezahürlerinden hareketle dinselin -dini tefekkürün- medyadaki konumunu anlamaya çalışalım ve olası sorunlar çerçevesinde onu yeniden nasıl ıslah ve inşa edebileceğimizi düşünelim. Bunu yapmak için medyada dinselin mevcut görünümünü gözlemlemeye ve söylemini betimlemeye çalışalım. Gözleme dayalı betimsel yaklaşımı da yöntemimiz olarak belirleyelim. Ama önce nerden nereye geldik, dinselin medyatikleşme süreci nasıl gelişti, ilkler nasıl gerçekleşti, henüz konuya girerken kısaca hatırlayalım ve medyayı da bilinen yaygın mecra olarak anlayalım.

Devamı için bak. Din Ekranda nasıl durur?, Ketebe yay., İstanbul, 2018

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder